Kontakt

ahoj

Hlubovič s.r.o.
Franckova 6, 040 01 Košice
IČO: 51 144 174
DIČ: 2120606422
Nie je platiteľ DPH
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.42442/V

IBAN: SK1175000000004025110781
SWIFT: CEKOSKBX

tel.č.: +421 948 128 779